Správa nemovitostí pohodlně

 

Správa nemovitostí, která se přizpůsobí Vašim potřebám.
Ke každému klientovi přistupujeme individuálně.

Zaručujeme vysoké zhodnocení investic do Vašich nemovitostí, rentabilitu provozu, komplexní správu nemovitosti a udržování vašich bytových i nebytových prostor. Všechny Vaše požadavky řešíme rychle, spolehlivě, odborně a vždy s důrazem na rentabilitu řešení.
V současnosti spravujeme více než 120 nemovitostí, pro více než 100 klientů.

Aktuality:

Dne 4.7.2022 máme z důvodu dovolené zavřeno.  V případě naléhavých situací použijte prosím telefonní  kontakty -  http://www.bsn.cz/kontakty/. V kanceláři budeme k dispozici ve čtvrtek 7.7.2022.

22.10.2020 – V termínu 26.10.2020 – 30.10.2020 bude provoz naší kanceláře z technických důvodů přerušen. Pro řešení naléhavých situací použijte prosím telefonní nebo emailové kontakty -  http://www.bsn.cz/kontakty/

20.10.2020 – Z důvodů přijetí preventivních opatření žádáme občany, aby přednostně využívali nástrojů elektronická komunikace – upřednostňovali písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné tak, aby byl omezen na nezbytně nutnou úroveň osobní kontakt. Děkujeme

15.3.2020 - Klientům doporučujeme, v souvislosti s nouzovým stavem v ČR,  návštěvu naší kanceláře pouze v nezbytných případech. Pokud to lze, návštěvu odložte nebo své požadavky řešte elektronickou cestou, poštou nebo telefonicky. Děkujeme. Všem přejeme pevné zdraví.

1.11.2018 – Upozorňujeme klienty, že od počátku listopadu 2018 patří ulice, kde sídlíme, do oblasti tzv. rezidentního parkování (parkovací plochy jsou vymezeny modrými zónami). Prakticky to pro návštěvníky naší kanceláře znamená, že do této oblasti mohou vjet a zaparkovat buď přímo na ulici Jiráskova nebo jiné z přilehlých ulic. Hned po zaparkování je nutné jít si zaregistrovat SPZ vozidla do parkovacího automatu (u nás je nebližší automat na rohu ulic Jiráskova/Grohova před restaurací U Bosé nohy). První hodina parkování je zdarma, nicméně je nutné se v automatu zaregistrovat.

9.5.2018 - Dnem 25.5.2018 nabude účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zkráceně „GDPR“. Dle této legislativy jsou společenství vlastníků a bytová družstva tzv. správci osobních údajů svých členů a případných zaměstnanců. SVJ ani BD nemají povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Nicméně je nutné provést tzv. vnitřní audit/analýzu ke zjištění, jaké osobní údaje správce zpracovává, za jakým účelem, jakým způsobem, jak jsou údaje zajištěny apod. Výsledkem této analýzy by měla být směrnice, podle které se v SVJ/BD při zpracování osobních údajů postupuje a kterou je možno doložit při případné kontrole.

BSN s.r.o. je ve vztahu k SVJ/BD tzv. zpracovatelem osobních údajů. Proto je nutné uzavřít ke stávající mandátní (příkazní) smlouvě o správě ještě tzv. zpracovatelskou smlouvu. Tuto smlouvu i návod na analýzu a směrnici máme pro naše klienty k dispozici a jsme připraveni s tímto tématem pomoci.

Bližší informace o GDPR z webu Úřadu pro ochranu osobních údajů zde.

1.8.2016 - S odkazem na usnesení 8 Cmo 202/216 Vrchního soudu v Olomouci upozorňujeme naše klienty, že při změně stanov u SVJ vzniklých před 1.1.2014 již není nutný notářský zápis. To neplatí pro ta společenství, která mají ve stávajících stanovách uvedeno, že notář musí být přítomen.

1.10.2015 – Novelou zákona č.406/2000 Sb. se vlastníkovi budovy nebo společenství vlastníků jednotek ruší povinnost mít zpracovaný PENB v závislosti na velikost tzv. energeticky vztažné plochy. Nadále ale zůstává vlastníkovi budovy nebo společenství vlastníků jednotek povinnost zajistit zpracování PENB a předložit jej při prodeji budovy/jednotky (od 1.1.2013) a brzy již také při pronájmu budovy/jednotky (od 1.1.2016).

30.4.2015 -  Úprava stanov SVJ v souladu s NOZ - dnem 1.1.2014 nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V této souvislosti byla právnickým osobám včetně společenství vlastníků jednotek stanovena celá řada povinností. Ta část stanov společenství vlastníků, která odporují novému zákonu, pozbyla účinnosti. Dle § 1200 odst. 2 písm. a) musí název vždy obsahovat slova „společenství vlastníků“ a označení domu, pro který společenství vlastníků vzniklo. Všechna společenství vlastníků, která nesplňují tyto podmínky, mají povinnost přizpůsobit název požadavkům zákona nejpozději do dvou let ode dne nabytí jeho účinnosti, tj. nejpozději do 1.1.2016. Ostatní společenství vlastníků mají povinnost přizpůsobit své stanovy ustanovením nového občanského zákoníku nejpozději do tří let ode dne nabytí účinnosti zákona, tj. nejpozději do 1.1.2017.  Klientům BSN nabízíme právní pomoc prostřednictvím spolupracujících advokátních kanceláří.

17.2.2015 – Aktuální informace o novele týkající se PENB - zde.

18.12.2014 - Mimořádný samoodečet bytových měřidel můžete nahlásit zde

25.9.2014 – Právní školení pro SVJ - občanské sdružení Pro náš dům pořádá v Brně dne 21.10.2014 školení na téma Nový občanský zákoník v kontextu SVJ a BD. Pro klienty BSN je seminář nabízen za zvýhodněnou cenu 2.000,- Kč, stačí v objednávce do kolonky DIČ napsat „BSN“. Bližší informace o semináři zde.

20.8.2014 – Povinnost prokazování energetické náročnosti budovy od 1.1.2015 - pro naše klienty uvádíme souhrn nejdůležitějších informací týkají se PENB zde.

14.8.2014 – Pokyn Generálního finančního ředitelství ke změně osoby poplatníka podle § 1 odst. 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí

10.4.2014 - Úprava stanov bytových družstev do 30.6.2014 – Bytová družstva jsou povinna přizpůsobit své stanovy dle nové právní úpravy do 30. června 2014 a v téže lhůtě je doručit rejstříkovému soudu do sbírky listin. Zmiňuje to § 777 ZOK, který také rovněž uvádí, že pokud tuto povinnost družstva nesplní, rejstříkový soud je k tomu vyzve a stanoví ve výzvě dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění této povinnosti.

4.4.2014 – Termíny blokového čištění Brno-střed  – odkaz

15.12.2013 – Mimořádný samoodečet bytových měřidel můžete nahlásit zde

20.3.2013 – Termíny blokového čištění Brno-střed  - odkaz

25.2.2013 – Na webu Ministerstva pro místní rozvoj byla rozšířena mapa nájemného i na město Brno.
http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Bytova-politika/Prechod-na-smluvni-najemne/Mapa-najemneho

7.12.2012 – Vysvětlením problematiky energetických štítků se věnuje materiál společnosti DEA Energetická agentura, s.r.o., který s jejím svolením zveřejňujeme zde. 

19.9.2012 - Domy budou muset mít energetické štítky - odkaz

27.8.2012 – Tunely se otevírají – odkaz

17.2.2012 – Termíny blokového čištění Brno-střed  – odkaz

24.1.2012 – Daň z nemovitostí do 31.1.2012
Máme poslední týden na podání přiznání k dani z nemovitostí.
http://finance.idnes.cz/priznani-k-dani-z-nemovitosti-za-rok-2012-musite-podat-do-konce-ledna-10p-/p_dane.aspx?c=A120119_105713_p_dane_zuk

8.11.2011 – Mimořádné odečty měřidel elektronicky.
BSN pro Vás připravila možnost odeslat Váš mimořádný odečet (např. z důvodu nezastižení doma při pravidelných ročních odečtech) prostřednictvím aktivního formuláře na adrese:
http://www.bsn.cz/formulare/odecet-podruzneho-meridla/

4.10.2011 – Výpadek telefonického spojení na pevné lince 541210720.
Z důvodu změny poskytovatele hlasových služeb oznamujeme výpadek tel. linky 541 210 720 – 6.10.2011 mezi 8.00 – 16.00.  V této době použijte prosím telefonní číslo 602 435 704.

8.9.2011 – Dobrovského tunely otevřou o dva roky později
http://brnensky.denik.cz/zpravy_region/dobrovskeho-tunely-otevrou-o-dva-roky-pozdeji.html

2.9.2011 – Most na Vídeňské je průjezdný
http://brnensky.denik.cz/zpravy_region/most-ve-videnske-je-uz-prujezdny-ridicum-se-ulevi.html

1.9.2011 – Oprava Joštovy ulice dokončena.
http://www.brno.cz/brno-aktualne/co-se-deje-v-brne/jostova-ulice-zari-novotou/