Kontakty

 

Brněnská správa nemovitostí, s.r.o.

Jiráskova 18
602 00 BRNO
Provozní doba kanceláře: Po-Pá,   8.00 – 16.00

tel.: +420 541 210 720
fax: +420 541 210 720
e-mail: info@bsn.cz

Ing. Josef Jeřábek ml. – ředitel
tel.: 603 552 386, email: jerabek@bsn.cz
- obchod, poptávky, objednávky, provozní požadavky, vyúčtování služeb

 

Ekonomická správa:

Ing. Hana Fantová
tel.: 541 210 720, email: fantova@bsn.cz
- platby, zůstatky kont, upomínky, administrativa, SIPO
Ing. Markéta Jeřábková
tel.: 737 710 018, email: marketa@bsn.cz
-  předpisy služeb, vyúčtování služeb, provoz, účetní evidence
Jana Vozdecká
tel.: 541 210 720, email: vozdecka@bsn.cz
- platby, zůstatky kont, předpisy služeb, upomínky
Ing. Jana Jeřábková
tel.: 602 435 705, email: jerabkova@bsn.cz
- vedení účetnictví, zpracování daňových přiznání

 

Technická správa:

Marek Vařeka
tel.: 777 948 240, email: mvareka@bsn.cz
- správa a revize vyhrazených zařízení
 Jiří Bednář
tel.: 722 959 538, email: jbednar@bsn.cz
- technické zabezpečení, havárie, opravy
Servisní služby Svoboda, s.r.o. – HAVÁRIE
- tel.: 548 523 737, 603 238 861
- !!! POUZE HAVÁRIE !!!  – hrozí-li poškození zdraví osob nebo škoda na majetku velkého rozsahu