Kontakty

 

 

Brněnská správa nemovitostí, s.r.o.

Jiráskova 18
602 00 BRNO
Provozní doba kanceláře: Po-Pá,   8.00 – 16.00

tel.: +420 541 210 720
fax: +420 541 210 720
e-mail: info@bsn.cz

Ing. Josef Jeřábek – ředitel
tel.: 603 552 386, e-mail: jerabek@bsn.cz
- obchod, poptávky, objednávky, provozní požadavky, vyúčtování služeb

 

Ekonomická správa:

Ing. Hana Fantová
tel.: 541 210 720, e-mail: fantova@bsn.cz
- platby, zůstatky kont, upomínky, SIPO, vyúčtování služeb
Ing. Markéta Jeřábková
tel.: 737 710 018, e-mail: marketa@bsn.cz
-  předpisy služeb, vyúčtování služeb, provoz, účetní evidence
Hana Onderličková
tel.: 541 210 720, e-mail: onderlickova@bsn.cz
- platby, zůstatky kont, předpisy služeb, upomínky, administrativa
Ing. Jana Jeřábková
tel.: 602 435 705, e-mail: jerabkova@bsn.cz
- vedení účetnictví, zpracování daňových přiznání

 

Technická správa:

Marek Vařeka
tel.: 777 948 240, e-mail: mvareka@bsn.cz
 - správa a revize vyhrazených zařízení
 Jiří Bednář
tel.: 722 959 538, e-mail: jbednar@bsn.cz
 - technické zabezpečení, havárie, opravy
HAVÁRIE
Servisní služby Svoboda, s.r.o.
 -tel.: 548 523 737, 603 238 861
Teplárny Brno, a.s.

- tel.: 545 161 111

 

- !!! POUZE HAVÁRIE !!!  – hrozí-li poškození zdraví osob nebo škoda na majetku velkého rozsahu