Požadavek klienta

 

Zadejte adresu nemovitosti:

Identifikace

Číslo bytu Jméno
Telefon E-mail

Požadavek se týká

 Společných prostor (hradí SVJ, BD nebo vlastník nemovitosti) Bytových prostor (hradí vlastník bytu, nájemce, uživatel)

Požadavek


 Jedná se o havarijní stav (požadavek bude řešen přednostně- objednatel souhlasí s příplatkem a dalšími zvýšenými náklady za havarijní výjezd